Pravila privatnosti

Društvo Ured EEP d.o.o. (u nastavku „mi“, „nama“, „naš“, itd.) je vlasnik web stranice www.ured-eep.hr („web stranica“).  Ova izjava opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od Vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili.

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

Koje informacije prikupljamo o Vama i kako ih koristimo?

Našu web stranicu možete posjetiti i bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, obrazac prijave na oglas za posao) i na taj način Vašu privolu za prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Društvo će osobne podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u skladu s primjenjivim propisima.  Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Poslovna suradnja

Ukoliko ste naš poslovni partner ili ste s nama u kakvom drugom ugovornom odnosu, obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni u svrhu sklapanja, provedbe i izvršenja naših ugovornih obveza. Ured EEP d.o.o. surađuje u većini slučajeva s poslovnim subjektima te samo u manjem opsegu obrađuje osobne podatke fizičkih osoba, a koji mogu uključivati osobne podatke poput imena i prezimena, adrese, OIB-a te kontakt podataka. Pružanje Vaših osobnih podataka u ovom slučaju je nužan uvjet za ugovorni odnos. Podatke pohranjujemo za vrijeme dok traje naša suradnja, kao i po proteku iste u onom razdoblju koje nalažu naše zakonske obveze.

Kako i s kim dijelimo Vaše osobne podatke?

Ukoliko je nužno radi postizanja svrhe obrade te ako je tako utvrđeno zakonskim propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti državnim tijelima na njihov zahtjev i trećim osobama. Ukoliko bude nužno otkriti i poslati Vaše osobne podatke trećim osobama, bit će im dostavljeni samo podaci nužni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Osobni podaci se mogu prenositi trećim stranama samo ako postoji pravna osnova za prijenos.

Vaša prava

U svakom trenutku možete:

  • zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka;
  • zatražiti pružanje dodatnih informacija o načinu na koji koristimo Vaše podatke;
  • zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te, gdje je to tehnički moguće, da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada Vaših podataka temelji na Vašoj privoli i provodi se na automatizirani način;
  • zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo Vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva;
  • u slučajevima gdje se obrada temelji na privoli, povući svoju privolu s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njezina povlačenja;
  • zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka
  • dati prigovor na svaku obradu koja se temelji na našem legitimnom interesu, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

Povjerljivost i pristup podacima

Ovom izjavom obvezuje se tvrtka Ured EEP d.o.o. da će sukladno Uredbi EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa te da ćemo iste osobne podatke koristiti isključivo u propisanu svrhu.

Prilikom posjeta naše web stranice Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da trećim stranama nećemo otkrivati niti prenositi podatke koje smo zaprimili (osim u slučajevima propisanim Uredbom).

Promjene naših Pravila privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem e-maila: info@ured-eep.hr     

Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka, možete se obratiti i nadležnom nadzornom tijelu, u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka