Početna

Projektiranje

Pružanje projektantskih usluga jedna je od naših glavnih djelatnosti. Ono obuhvaća kvalitetnu izradu svih vrsta projekata i studija, kao i pružanje usluga projektantskog nadzora iz područja elektroenergetike.

Konzultantske usluge

Naši inženjeri imaju dugogodišnje iskustvo rada na brojnim projektima diljem svijeta što ih čini stručnjacima na području elektroenergetike te su sposobni pružiti kvalitetne konzultantske usluge u svim fazama projekta.

Inženjering i integracija sustava

Naše društvo raspolaže „know-how“ znanjem za implementaciju sustava za nadzor i upravljanje, signalizaciju, zaštite, mjerenja, regulacije i telekomunikacije u elektroenergetska postrojenja.
Društvo raspolaže i sposobnošću razvoja vlastitih softverskih rješenja prilagođenih specifičnim zahtjevima pojedinog projekta.

Tvornička ispitivanja i puštanje u pogon

Nakon završenih elektromontažnih radova provodimo tvornička ispitivanja (FAT) s ciljem provjere kvalitete izvršenih radova i provjere osnovnih funkcionalnosti sustava. Po isporuci i ugradnji opreme na objekt, provodimo sve vrste ispitivanja na terenu (SAT) s ciljem dokazivanja ispravnog rada postrojenja te njegovo konačno puštanje u pogon.

Provjereni tim s dugogodišnjim iskustvom

Osnovano 2013. godine pod imenom Ured V d.o.o. od grupe iskusnih inženjera elektrotehnike s međunarodnim iskustvom u području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, 2020. godine mijenja ime u Ured EEP d.o.o.

Od svog osnutka do danas, Ured EEP je sudjelovao u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su obuhvaćali izradu projektne dokumentacije, inženjering, konzultantske usluge, stručni nadzor te ispitivanje i puštanje u pogon elektroenergetskih postrojenja.

Naši stručnjaci sudjelovali su na projektima projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon transformatorskih stanica naponskih razina do 500kV, elektrana s generatorskim jedinicama do 500MVA, elektrana na obnovljive izvore energije te raznih specijalnih postrojenja poput plinskih platformi, rafinerija, crpnih stanica, postrojenja u naftnim i plinskim poljima.

Briga o našim zaposlenicima i okolišu temelj su našeg poslovanja. U skladu s tim, tijekom svih aktivnosti koje provodimo obraćamo posebnu pozornost na zaštitu na radu naših zaposlenika, kao i očuvanje okoliša.

GLAVNE DJELATNOSTI
UREDA EEP

IZRADA ELEKTROTEHNIČKIH PROJEKATA I OSTALIH VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 • Rasklopnih postrojenja i trafostanica svih naponskih razina u raznim izvedbama (konvencionalna zrakom izolirana (AIS), kao i SF6 plinom izolirana (GIS) postrojenja)
 • sustava nadzora, regulacije, mjerenja, zaštite i upravljanja postrojenjem
 • sustava uzemljenja
 • pomoćnih napajanja (istosmjerna i izmjenična raznih naponskih razina)
 • rasvjete
 • zaštite od munje
 • telekomunikacija
 • studija podešenja relejne zaštite i sustava regulacije
 • proračuna strujnih i naponskih prilika u mreži i postrojenjima (poput tokova snaga, struja kratkih spojeva, stacionarnih i dinamičkih mehaničkih i električnih naprezanja opreme)
 • izrada tehničkih rješenja prilagođenih specifičnim zahtjevima klijenata
INŽENJERING SUSTAVA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA
 • relejne zaštite postrojenja (ABB, Siemens, Areva, Alstom, Schneider Electric, Končar, GE, A-Eberle, Iskra i drugi)
 • upravljačkih jedinica i PLC-ova
 • SCADA sustava (Supervisory Control And Data Acquisition) i sustava za daljinski nadzor i upravljanje postrojenjem (Siemens, ABB, Končar)

ISPITIVANJA POSTROJENJA
 • tvorničko ispitivanje sustava upravljanja, signalizacije, zaštite, mjerenja, regulacije i nadzora postrojenja
 • terensko ispitivanje primarne opreme (energetski transformatori, prekidači, rastavljači, strujni i naponski mjerni transformatori, odvodnici prenapona, izolatori, kabeli)
 • funkcionalno ispitivanje postrojenja
 • ispitivanja sustava uzemljenja i gromobranske zaštite
 • ispitivanje relejne zaštite primarnom i sekundarnom injekcijom
 • ispitivanje sustava upravljanja
 • terensko ispitivanje SCADA sustava i sustava daljinskog upravljanja i nadzora postrojenja
PUŠTANJE U POGON
 • energizacija postrojenja po uspješnom završetku terenskih ispitivanja
 • izdavanje konačnih izvještaja i certifikata od strane ovlaštenih inženjera
PRUŽANJE KONZULTANTSKIH USLUGA U SVIM STADIJIMA PROJEKTA
 • procjena ponude
 • pregled i kontrola tehničke dokumentacije i dizajna
 • savjetodavne usluge
PROJEKTANTSKI NADZOR PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA

Projektantski nadzor izvodi ovlašteni inženjer elektotehnike koji osigurava da se radovi izvode sukladno projektnoj dokumentaciji i važećim propisima. Ovlašteni inženjer sudjeluje i u rješavanju završnih detalja koji se javljaju tijekom izvođenja radova.

KONTAKT

ADRESA SJEDIŠTA

Ured EEP d.o.o.
Kombolova ulica 11
10 010 Zagreb
Republika Hrvatska

ADRESA UREDA

Ured EEP d.o.o.
Zagrebačka avenija 104C
10 090 Zagreb
Republika Hrvatska

KONTAKT I PODACI DRUŠTVA

TELEFON: +385 (0)1 6266 560
E-MAIL: info@ured-eep.hr
OIB: 57319961127
IBAN: HR8423600001102367871